Avís Legal

1. IDENTIFICACIÓ
El titular i responsable del lloc web www.dracma.cat / www.securebusinesstravel.com és l’empresa 9 DRACMA, SL  en endavant (DRACMA) i les seves dades són:
Domicili:           Carrer Igualada nº 54, 1ª plta. 08720, Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Telèfon:              (+34) 93 892 16 50
Fax:                     (+34) 93 892 03 51
E-mail:               Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Activitat econòmica amb el CIF: B58882838,està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11207, Llibre 722, Foli 27, Full 11848ien el Registro Administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones amb la Clau J-1293. Te concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i posseeix Capacitat Financera d’acord a la Ley 26/2006, de 17 de Julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. No posseeix cap tipus de participació en entitat Asseguradora ni tampoc està participada por cap entitat d’aquesta naturalesa, per el que oferim un assessorament professional imparcial.
 
2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
La nostra activitat es la d’assessorar e intermediar en l’assegurament dels riscos dels seus clients i possibles clients, mediant en la contractació de pòlisses d’assegurança i gestió dels seus sinistres.
El web ofereix informació sobre la nostra empresa, productes asseguradors de Companyies asseguradores establertes en el mercat nacional, amb les que tenim acords de mediació.
 
3. PRESTACIÓ DELS SERVEIS
La prestació dels serveis de DRACMA a través de la present pàgina web és de caràcter informatiu, gratuït i lliurement revocable sense que afecti la resta de condicions establertes a l’AVÍS LEGAL.
DRACMA rebutja la responsabilitat derivada de la utilització indeguda dels continguts d’aquesta pàgina web, reservant-se el dret d’actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan es consideri oportú.
Així mateix, DRACMA declina tota responsabilitat per qualsevol interrupció de la pàgina web que pugui produir per actualitzar-la o millorar-la, o bé per causes alienes.
 
4. DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI
L’usuari es compromet a utilitzar els productes i serveis oferts d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic, així com a introduir a la pàgina web únicament informació i continguts veraços sent-ne, l’únic responsable.
L’usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap mena (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels productes i serveis a través de la pàgina web, bé s’hagi produït per causes pròpies o alienes.
 
5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tota la informació continguda en el web és propietat industrial i intel·lectual la titularitat de la qual pertany a
DRACMA.Correspon a l’esmentada empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. DRACMAno cedeix total ni parcialment, ni concedeix cap llicencia ni autorització als usuaris sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altra forma relativa al web.
L’usuari del web podrà visualitzar els elements i continguts i inclòs imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc duro del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quan sigui única i exclusivament per el seu us personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.
 
6. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
L’usuari utilitzarà els elements o continguts del web de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se d’utilitzar-los de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic. En cas contrari, l’usuari serà únic responsable de les infraccions en que pugui incórrer i dels perjudicis que aquestes originin front a DRACMAi/o a tercers.
 
DRACMApodrà denegar, prohibir o retirar l’accés al web i/o als seus serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin les esmentades obligacions.
 
DRACMAno garantitza la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels serveis que aquest inclou; la privacitat i seguretat en la utilització del web i els seus serveis; que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del web i dels seus serveis; així com l’absència de virus ni d’altres elements al web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic.
 
DRACMArebutja qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de les esmentades circumstàncies.
 
DRACMA cooperarà i col·laborarà si es requerida por ordre judicial o per les autoritats pertinents en la identificació de les persones responsables d’aquells usos que violen la legislació.
 
7. ENLLAÇOS
Queda prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en pàgines web de tercers, que poguessin suposar un perjudici per a la imatge del web de DRACMA. DRACMA es reserva el dret a prohibir, limitar o exigir la cancel·lació dels enllaços realitzats a les seves pàgines web, quan així ho estimi convenient, mitjançant una simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estigui obligat a abonar cap mena de compensació per aquest motiu.
 
8. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Per qualsevol qüestió o divergència que pogués sorgir sobre els anomenats continguts, activitats, productes i serveis de la present web entre DRACMA i els usuaris i/o tercers, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-ho, se sotmeten expressament a l’aplicació de la Legislació Espanyola, sent competents igualment els Tribunals Espanyols, en sotmetre exprés a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona, salvat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.